ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ   
  общо продукти: 169

Комплект системи (панел, централа и захранване)
1 2

<b>Цифров</b> многоабонатен електронен модул LASKOMEX - <font color=#800000>версия с вграден малък опис на абонатите с осветеление</font>. Системата е за изграждане на домофонна система с <i>кодово отключване на входна врата</i> и <i> е с включен малък опис на абонатите</i>. <br><br>
Предназначена е за еднофамилни къщи, апартаменти, бизнес сгради, хотели и мотели от 1 до 250+4 абоната.<br><br>


<font color=0000A0>!!! Комплекта включва следните елементи:</font><br>
  <b> 1)</b><i> Метален външен панел CP-2502N </i>(сив, черен) с вградена кодова клавиатура в корпуса на панела и малък опис на абонатите.<br>
  <b> 2)</b> <i>Електронна касета EC-2502AR</i>(централа)<br>
   <b>3)</b> <i>Захранване TR-2300</i><br>


<table><tr><td><center><img src=pictures/Rshema.jpg><br></center></td><td><font color=#0000A0>Основни характеристики на системата: </font>
     ***<i>Ново поколение</i> двупроводна микропроцесорна система.<li>Капацитет – управление <b>от 1 до 254 абоната</b>.<br>
     ***Предназначена е за съвместно изполване само  с <b>цифрови домофони</b> абонатни устройства: етажните <i>аудио домофони</i> LM,LT, LX, LF, LR и етажен домофон без слушалкаLG. </i>
     ***Външен панел с модерен дизайн, който е защитен е от вредното въздействие на атмосферната среда и злонамереното действие на трети лица. Изграден е от <i>вандалозащитен и влагоустойчив</i> <b>метален корпус</b>. Вградена  е <i>немаханична кодова клавиатура</i> (светлинна решетка) за отваряне на входната врата и малък <i>опис на абонатите с осветление</i> через светодиоди</i>.<br>
     ***Електронната касета (централа) осъществява връзката между входния панел пред входната врата на сградата и етажният домофон, намиращ се в помещението на абоната.
</td></tr></table>
     ***Отварянето на входната врата (отблокирането на брава) може да се осъществи по следните начини:<br>
- Посредством индивидуален четирицифрен кодов ключ (<b>индивидуален код за достъп</b>)за всеки абонат.<br>
- Стандартен </b>механичен ключ</b>, при положение, че е поставена обикновенна брава и патрон на входната врата.
<i>Избора на начин на отваряне на входната врата се определя от потребиетелите</i>.<br>
Системата позволява промяна на четирицифрения кодов ключ (индивидуален код) . Всеки ключ е с <i>уникален код</i>, без повторяемост.<br>
     ***Поддържа <b>електромагнитна брава </b>(AC, DC и AC/DC) и захранване за тях.<br>
     ***Система, при която е невъзможно е да се подслушва разговор между входния панел и етажния домофон (вграден цифров декодер в домофоните).<br>
     ***Поддържа <b>различни контролни сигнали</b> и <b>времена</b> на задействане за повикване, грешки, отблокиране на брава...<br>
     ***Позволява включване на <b>резервно захранване </b>за осигуряване на непрекъсната работа на системата при спиране на централното захранване.<br>
     ***Възможност за изграждане в <b>йерархична структура </b>за управление на няколко входа с един основен (главен) и подчинени, но максимум 15 на брой.<br>
     ***Гарантирана експлоатация в <b>температурен диапазон</b> от -40° до +45° С.<br>
     ***Изисква <b>двупроводен </b>монтаж - проводниците да бъдат с минимално сечение 0,22 кв.мм.<br>
     ***<b>Опростена процедура</b> на монтаж.
<br><br>
Двупроводна система.<br>
Гаранция: 24 месеца.<br>

<br>
<img src=/images/opisaniq_shemi_kart.jpg border=0><br>
--- <a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/chemaCD-2501_bazova.pdf>Базисна схема на свързване</a><br>
--- <a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/Principna_shema_na_svarzvane-CD25x-bazova_LM_1vhod.pdf>Схема на свързване на система на CD-25xx Laskomex - аудио версия - LM и LY (една мелодия на повикване – от входа). Един основен жилищен вход. Базова версия.</a><br>
--- <a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/Principna_shema_na_svarzvane-CD25x-bazova_LY-8-1-1vhod.pdf>Схема на свързване на система на CD-25xx Laskomex - аудио версия - LY-8-1(две мелодии на повикване – от входа и от етажа). Един основен жилищен вход. Базова версия</a><br>
--- <a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/Provodnici_i_Shemi_na%20Svarzvane_2502.pdf>Проводници и схеми на свързване</a><br>
--- <a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/razmeriLaskomex_mifon/RazmeriCP2503_NP3000.pdf>Размери на входни панели, описи и рамки</a><br>
--- <a href=http://www.elbravobg.com/documents.php>Други.</a>
Комплект цифрова домофонна система CD-2502N Laskomex - базова версия с малък опис
цена: 404,40 лв.


<b>Цифров</b> многоабонатен електронен модул LASKOMEX за изграждане на домофонна система – <font color=##800000>версия с четец за контактни iButton ключове (чип на Далас)</font>. Системата е с <i>кодово отключване на входна врата, четец за контактни електроненни карти и специално място за камера</i>. <br><br>
Предназначена е за еднофамилни къщи, апартаменти, бизнес сгради, хотели и мотели от 1 до 250+4 абоната.<br><br>


<font color=0000A0>!!! Комплекта включва следните елементи:</font><br>
  <b> 1)</b><i> Метален външен панел CP-2503T</i> (сив, черен) с вградена кодова клавиатура в корпуса на панела,  четец за контактни електронни ключове (чип на Далас) и място за камера.<br>
  <b> 2)</b> <i>Електронна касета EC-2502AR</i>(централа)<br>
   <b>3)</b> <i>Захранване TR-2300</i><br>

Системата изпълнява всички функции на аналаговите домофонни системи (разговор, задействане на електромагнитна брава - отваряне на входна врата). Цифровата система има редица функции, които не са достъпни при аналаговите системи.<br> 
<table><tr><td><center><img src=pictures/Rshema.jpg><br></center></td><td><font color=#0000A0>Основни характеристики на системата: </font>
     ***<i>Ново поколение</i> двупроводна микропроцесорна система. Фиксиран брой проводници. <li>Капацитет – управление <b>от 1 до 254 абоната</b>.<br>
     ***Предназначена е за съвместно изполване само  с <b>цифрови домофони</b> абонатни устройства: етажните <i>ауидо домофони</i> LM,LT, LX, LF, LR и етажен домофон без слушалкаLG. </i>
При включване на <i>камера</i> към модула - етажни <i>видео домофони</i> MVC-6450, MVC-6550, MVC-6650B и MVC-6850<br>
     ***Външен панел с модерен дизайн и <i>място за камера</i>. Защитен е от вредното въздействие на атмосферната среда и злонамереното действие на трети лица – <i>вандалозащитен и влагоустойчив</i> <b>метален корпус</b> с вградена кодова клавиатура за отваряне на входната врата и четец за контактен електронен ключ (чип на Далас).<br>
     ***Електронната касета (централа)осъществява връзката между входния панел пред входната врата на сградата и етажният домофон, намиращ се в помещението на абоната.
</td></tr></table>
     ***Отварянето на входната врата (отблокирането на брава) може да се осъществи по три начина:<br>
- Посредством индивидуален четирицифрен кодов ключ (<b>индивидуален код за достъп</b>)за всеки абонат.<br>
- Отваряне чрез <b>контактен електронен ключ</b> (чип на Далас). <br>
- Стандартен </b>механичен ключ</b>, при положение, че е поставена обикновенна брава и патрон на входната врата.
Във входният панел има вграден четец за електронен ключ. <i>Избора на начин на отваряне на входната врата се определя от потребиетелите</i>.<br>
Системата позволява промяна на четирицифрения кодов ключ, както и промяна на електронен ключ. Всеки ключ е с <i>уникален код</i>, без повторяемост.<br>
     ***Поддържа <b>електромагнитна брава </b>(AC, DC и AC/DC) и захранване за тях.<br>
     ***Система при която е невъзможно е да се подслушва разговор между входния панел и етажния домофон (вграден цифров декодер в домофоните).<br>
     ***Поддържа <b>различни контролни сигнали</b> и <b>времена</b> на задействане за повикване, грешки, отблокиране на брава...<br>
     ***Позволява включване на <b>резервно захранване </b>за осигуряване на непрекъсната работа на системата при спиране на централното захранване.<br>
     ***Възможност за изграждане в <b>йерархична структура </b>за управление на няколко входа с един основен (главен) и подчинени, но максимум 15 на брой.<br>
     ***Гарантирана експлоатация в <b>температурен диапазон</b> от -40° до +45° С.<br>
     ***Изисква <b>двупроводен </b>монтаж - проводниците да бъдат с минимално сечение 0,22 кв.мм.<br>
     ***<b>Опростена процедура</b> на монтаж и поддръжка.
<br><br>
Двупроводна система.<br>
Гаранция: 24 месеца.<br>

<i>Забележка:</i> В стойността на цифровата домофонна система не е включена камера! Ако е необходимо да се се изгражда видео система трябва да се прибави модул камера KAM-3P.<br>

<br>
<img src=/images/opisaniq_shemi_kart.jpg border=0><br>
--- <a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/Principna_shema_na_svarzvane-CD25xR_LM_1vhod.pdf>Схема на свързване на система на CD-25xx Laskomex - аудио версия - LM и LY (една мелодия на повикване – от входа). Един основен жилищен вход. Четец за безконтактни (RFID) и/или контактни (iButton) електронни ключове.</a><br>
--- <a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/Principna_shema_na_svarzvane-CD25xR_LY-8-1-1vhod.pdf>Схема на свързване на система на CD-25xx Laskomex - аудио версия - LY-8-1(две мелодии на повикване – от входа и от етажа). Един основен жилищен вход. Четец за безконтактни (RFID) и/или контактни (iButton) електронни ключове.</a><br>
--- <a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/Provodnici_i_Shemi_na%20Svarzvane_2502.pdf>Проводници и схеми на свързване</a><br>
--- <a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/razmeriLaskomex_mifon/RazmeriCP2503_NP3000.pdf>Размери на входни панели, описи и рамки</a><br>
--- <a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/Kratko-Lx-Instrukciq-Reader.pdf>Кратка инструкция за инсталация на EC-2502 - цифрова система тип CD-2503</a><br>
--- <a href=http://www.elbravobg.com/documents.php>Други (схеми за изграждане на системи в смесен тип с аудо и видео домофони, схеми само за видео версия, сертификати и други).</a>
Комплект Цифрова домофонна система CD-2503T Laskomex - версия с контактни електронни ключове
цена: 388,60 лв.

1 2

НОВИНИ
ЗА КЛИЕНТИ
ГАЛЕРИЯ
ПАРТНЬОРИ
ВРЪЗКА С НАС
Почивни дни по време на празниците... СЕКЮРИТИ Експо 2019 - Участие и покана Очаквайте нова цифрова система CD-4000 Нови Бутони за Изход - масивни, с LED индикация С какво можем да бъдем полезни на инсталатори, търговци и строителни фирми... Над 15 години „Елбраво“ Брошура за индивидуален избор на етажен апратаменте домофон за цифрови системи Laskomex Ценови листи на домофонни системи Ценова листа на системи за сигурност Нашето предложение... За поръчки и доставки. Каталог LASKOMEX на бълграски език Снимки от Изградените обекти с продукти от Елбраво
телефон/факс:
+359 32 620 360
мобилен телефон:
+359 898 766 317
e-mail:
info@elbravobg.com

НАЧАЛО ЗА НАС ПРОДУКТИ ДОКУМЕНТАЦИЯ УСЛУГИ И СЕРВИЗ КОНТАКТИ
2014 © ElBravo. All rights reserved.