ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ   
  общо продукти: 177

Входни панели
1

<b>Входни аналогови домофонни табла</b><br>
Модулна система MIFON с фиксирана дължина на таблата 195 мм.<br><br>
<font color=#0000A0>Входно основно табло MIFON ML1R от 0 до 8 бутона.</font><br> Съвместимо с централа LASKOMEX КЕ9/4, KE9/5 и домофони LASKOMEX LM4S, LM11, LT11/6. <br><br>
<FONT color=#2554C7>Технически характеристики:</font><br>
- Размери: 74 мм х 15 мм х 195 мм (широчина, дълбочина, височина)<br>
- Цвят: сиво метализирано<br>
- Матерал: алуминий. Таблата са защитени срещу корозия чрез химическа обработка<br>
- Светодиодно осветление.<br> 
- Разговорно устройство<br>
- Бутони в двоен ред<br>
- За вграждане в алуминиева рамка FML<br>
- Захранване 12V<br><br> 


--------<br><br>


<font color=#0000A0>Допълващо входно табло MIFON ML с 12 и 16 звънчеви бутона, без разговорно устройство. </font><br><br>
Фиксирана дължина на таблата 195 мм.
Модулна система. За комбинации с входно табло MIFON МLR.<br><br>
<FONT color=#2554C7>Технически характеристики:</font><br>
- Размери: 74 мм х 15 мм х 195 мм (широчина, дълбочина, височина)<br>
- Цвят: сиво метализирано<br>
- Материал: алуминий. Таблата са защитени срещу корозия чрез химическа обработка<br>
- Светодиодно осветление<br>
- Бутони в двоен ред<br>
- За вграждане в алуминиева рамка FML<br>
- Захранване 12V <br><br><br>

<img src=pictures/mifEd.jpg><br>
--------<br><br>

<font color=#0000A0>Рамки за входни звънчеви табла MIFON ML и MLR. За вграждане.</font><br><br>
<FONT color=#2554C7>Технически характеристики:</font><br>
- Размери: в зависимост от броя на модулите в рамка<br>
- Цвят: сиво метализирано<br>
- Материал: алуминий. Рамките са защитени срещу корозия чрез химическа обработка<br>
- За вграждане. Необходимо е към всяко входно табло да се избере подходяща рамка за монтаж в зависимост от броя на модулите.<br><br>
Размери за отвор:<br>
- 1 модел в рамка: 90/210/30<br>
- 2 модула в рамка: 165/210/30<br>
- 3 модула в рамка: 240/210/30<br>
- 4 модула в рамка: 315/210/30<br>
Монтажа на таблата е посредством специален болт.<br><br>

Полски входни аудиодомофонни табла. Гаранция: <b>24 месеца.</b><br><br>
</font size=2>
<br><b>Серия МIFON</b><br><br>
Единична цена на модули:<br>

- MLR0 - Входно основно табло с фиксирана дължължина 195 мм, електретен микрофон, високоговорител - без бутони - 37,00 лв. <br>
- ML1R1 - Входно основно табло с фиксирана дължължина 195 мм, електретен микрофон, високоговорител - 1 бутон - 38,00 лв. <br>
- ML1R2 -Входно основно табло с фиксирана дължължина 195 мм, електретен микрофон, високоговорител - 2 бутона - 40,00 лв. <br>
- ML1R4 - Входно основно табло с фиксирана дължължина 195 мм, електретен микрофон, високоговорител - 4 бутона - 42,00 лв. <br>
- ML1R6 - Входно основно табло с фиксирана дължължина 195 мм, електретен микрофон, високоговорител - 6 бутона - 46,00 лв. <br>
- ML1R8 - Входно основно табло с фиксирана дължължина 195 мм, електретен микрофон, високоговорител - 8 бутона - 51,00 лв. <br>
- ML110 - Допълващо входно табло с фиксирана дължължина 195 мм - 10 бутона - 45,00 лв. <br>
- FML-0 - Рамка за един входен панел MLR, ML за външен монтаж - 33,50 лв.<br>
- FML-1 - Рамка за един входен панел MLR, ML за вкопаване - 33,50 лв.<br>
- FML-2 - Рамка за два входни панела MLR, ML за външен монтаж - 37,00 лв.<br>
- FML-3 - Рамка за три входни панела MLR, ML за външен монтаж - 46,00 лв.<br>
- FML-4 - Рамка за четири входни панела MLR, ML за външен монтаж - 56,00 лв.<br>
- FML-5 - Рамка за пет входни панела MLR, ML за външен монтаж - 66,00 лв.<br><br>


<FONT color=#2554C7><b>Комплекти входни табла MIFON по брой абонати:</b><br>

 1 абонат - ML1R1+FML-1 - 71,50 лв.<br>
 2 абоната - ML1R2+FML-1 - 73,50 лв.<br>
 4 абоната - ML1R4+FML-1 - 75,50 лв.<br>
 6 абоната - ML1R6+FML-1 - 99,50 лв.<br>
 8 абоната - ML1R8+FML-1 - 84,50 лв.<br>
10 абоната - ML1R0+ML110+FML-2 - 119,00 лв.<br>
12 абоната - ML1R2+ML110+FML-2 - 122,00 лв.<br>
14 абоната - ML1R4+ML110+FML-2 - 124,00 лв.<br>
16 абоната - ML1R6+ML110+FML-2 - 128,00 лв.<br>
18 абоната - ML1R8+ML110+FML-2 - 133,00 лв.<br>
20 абоната - ML1R0+ML110+ML110+FML-3 - 173,00 лв.<br>
21 абоната - ML1R1+ML110+ML110+FML-3 - 174,00 лв.<br>
22 абоната - ML1R2+ML110+ML110+FML-3 - 176,00 лв.<br>
24 абоната - ML1R4+ML110+ML110+FML-3 - 178,00 лв.<br>
26 абоната - ML1R6+ML110+ML110+FML-3 - 182,00 лв.<br>
28 абоната - ML1R6+ML110+ML110+FML-3 - 187,00 лв.<br><br>
...<br></font>
Цената се определя срямо броя абонати. <br>
Входните табла са съвместими с Централа LASKOMEX и аналогови домофони LASKOMEX.
Входно звънчево табло Mifon - единичен ред бутони
цена: Попитай лв.


<b>Входни аналогови домофонни табла</b><br>
Модулна система MIFON с фиксирана дължина на таблата 195 мм.<br><br>
<font color=#0000A0>Входно основно табло MIFON MLR от 0 до 10 бутона.</font><br>
Съвместимо с централа LASKOMEX КЕ9/4, KE9/5 и домофони LASKOMEX LM4S, LM11, LT11/6. <br><br>
<FONT color=#2554C7>Технически характеристики:</font><br>
- Размери: 74 мм х 15 мм х 195 мм (широчина, дълбочина, височина)<br>
- Цвят: сиво метализирано<br>
- Матерал: алуминий. Таблата са защитени срещу корозия чрез химическа обработка<br>
- Светодиодно осветление.<br> 
- Разговорно устройство<br>
- Бутони в двоен ред<br>
- За вграждане в алуминиева рамка FML<br>
- Захранване 12V<br><br> 


--------<br><br>


<font color=#0000A0>Допълващо входно табло ML с 12 и 16 звънчеви бутона, без разговорно устройство. </font><br>
Фиксирана дължина на таблата 195 мм.
Модулна система. За комбинации с входно табло MIFON МLR.<br><br>
<FONT color=#2554C7>Технически характеристики:</font><br>
- Размери: 74 мм х 15 мм х 195 мм (широчина, дълбочина, височина)<br>
- Цвят: сиво метализирано<br>
- Материал: алуминий. Таблата са защитени срещу корозия чрез химическа обработка<br>
- Светодиодно осветление<br>
- Бутони в двоен ред<br>
- За вграждане в алуминиева рамка FML<br>
- Захранване 12V <br><br><br>

<img src=pictures/mifDv.jpg><br>
--------<br><br>

<font color=#0000A0>Рамки за входни звънчеви табла MIFON ML и MLR. За вграждане.</font><br><br>
<FONT color=#2554C7>Технически характеристики:</font><br>
- Размери: в зависимост от броя на модулите в рамка<br>
- Цвят: сиво метализирано<br>
- Материал: алуминий. Рамките са защитени срещу корозия чрез химическа обработка<br>
- За вграждане. Необходимо е към всяко входно табло да се избере подходяща рамка за монтаж в зависимост от броя на модулите.<br><br>
Размери за отвор:<br>
- 1 модел в рамка: 90/210/30<br>
- 2 модула в рамка: 165/210/30<br>
- 3 модула в рамка: 240/210/30<br>
- 4 модула в рамка: 315/210/30<br>
Монтажа на таблата е посредством специален болт.<br><br>

Полски входни аудиодомофонни табла. Гаранция: 24 месеца.<br><br>

<br><b>Серия МIFON</b><br><br>
Единична цена на модули:<br>

- MLR0 - Входно основно табло с фиксирана дължължина 195 мм, електретен микрофон, високоговорител - без бутони - 37,00 лв. <br>
- MLR2 - Входно основно табло с фиксирана дължължина 195 мм, електретен микрофон, високоговорител - 2 бутона - 41,00 лв. <br>
- MLR4 -Входно основно табло с фиксирана дължължина 195 мм, електретен микрофон, високоговорител - 4 бутона - 43,00 лв. <br>
- MLR6 - Входно основно табло с фиксирана дължължина 195 мм, електретен микрофон, високоговорител - 6 бутона - 45,00 лв. <br>
- MLR8 - Входно основно табло с фиксирана дължължина 195 мм, електретен микрофон, високоговорител - 8 бутона - 48,00 лв. <br>
- MLR10 - Входно основно табло с фиксирана дължължина 195 мм, електретен микрофон, високоговорител - 10 бутона - 60,00 лв. <br>
- ML1R12 - Допълващо входно табло с фиксирана дължължина 195 мм - 12 бутона - 51,00 лв. <br>
- ML1R16 - Допълващо входно табло с фиксирана дължължина 195 мм - 16 бутона - 58,00 лв. <br>
- FML-0 - Рамка за един входен панел MLR, ML за външен монтаж - 33,50 лв.<br>
- FML-1 - Рамка за един входен панел MLR, ML за вкопаване - 33,50 лв.<br>
- FML-2 - Рамка за два входни панела MLR, ML за външен монтаж - 37,00 лв.<br>
- FML-3 - Рамка за три входни панела MLR, ML за външен монтаж - 46,00 лв.<br>
- FML-4 - Рамка за четири входни панела MLR, ML за външен монтаж - 56,00 лв.<br>
- FML-5 - Рамка за пет входни панела MLR, ML за външен монтаж - 66,00 лв.<br>
Входно звънчево табло Mifon - двоен ред бутони
цена: Попитай лв.


Входни табла от 0 до 14 звънчеви бутона и вградени усилватели (основни модули EVA2R). Фиксирана дължина на таблата от 365 мм. Модулна система.
<i> Технически особенности:</i><br> 
- Размери: 116 х 365 мм х 24мм;<br>
- Цвят: елуксиран алуминий;<br> 
- Материал: Алуминиев профил с гръб с дебелина 2 мм. Метални бутони в двоен ред;<br>
- Светещи бутони;<br>
- Модулна система;<br>
- Захранване 12 - 18V променливо;<br>
- Фотоклетка;<br>
- Вградени 2 усилвателя с възможност за регулиране поотделно; допълващи модули без усилвател.<br>
<br>
--------<br><br>

 Допълващи входни табла от 12 до 22 звънчеви бутона, без усилватели(допълващи модули EVA2). Фиксирана дължина на таблата 365 мм. Модулна система. За комбинации с входно табла основни модули EVA2R.<br><br>
<i> Технически особенности:</i><br> 
- Размери: 116 х 365 мм х 24мм;<br>
- Цвят: елуксиран алуминий;<br> 
- Материал: Алуминиев профил с гръб с дебелина 2 мм. Метални бутони в единичен ред;<br>
- Светещи бутони;<br><br>

Гаранция: 24 месеца.<br>
<br>
Серия EVA двоен ред бутони.<br>
<i>Комплекти входни табла по брой абонати:<br></i>

<font size=2>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, двоен ред бутони EVA - 2 бутона - 78,00 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, двоен ред бутони EVA - 4 бутона - 90,00 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, двоен ред бутони EVA - 6 бутона - 102,20 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, двоен ред бутони EVA - 8 бутона - 114,00 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, двоен ред бутони EVA - 10 бутона - 126,00 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, двоен ред бутони EVA - 12 бутона - 138,00 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, двоен ред бутони EVA - 14 бутона - 150,00 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, двоен ред бутони EVA - 16 бутона - 172,00 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, двоен ред бутони EVA - 18 бутона - 184,00 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, двоен ред бутони EVA - 20 бутона - 252,00 лв.<br>
... <br></font>
<br>
 
Цената се определя срямо броя абонати.<br> 
Входните табла са съвместими с Централа Audio и домофони Audio.
Входно звънчево табло Audio серия EVA - двоен ред бутони
цена: Попитай лв.


Входни табла от 0 до 7 звънчеви бутона и вградени усилватели (основни модули EVAR). Фиксирана дължина на таблата от 365 мм. Модулна система.
<i> Технически особенности:</i><br> 
- Размери: 116 х 365 мм х 24мм;<br>
- Цвят: елуксиран алуминий;<br> 
- Материал: Алуминиев профил с гръб с дебелина 2 мм. Метални бутони в единичен ред;<br>
- Светещи бутони;<br>
- Модулна система от 1 до 15 бутона;<br>
- Захранване 12 - 18V променливо;<br>
- Фотоклетка;<br>
- Вградени 2 усилвателя с възможност за регулиране поотделно; допълващи модули без усилвател.<br>
<br>
--------<br><br>

 Допълващи входни табла от 8, 9, 10 и 11 звънчеви бутона, без усилватели(допълващи модули EVA). Фиксирана дължина на таблата 365 мм. Модулна система. За комбинации с входно табла основни модули EVAR.<br><br>
<i> Технически особенности:</i><br> 
- Размери: 116 х 365 мм х 24мм;<br>
- Цвят: елуксиран алуминий;<br> 
- Материал: Алуминиев профил с гръб с дебелина 2 мм. Метални бутони в единичен ред;<br>
- Светещи бутони;<br><br>

Гаранция: 24 месеца.<br>
<br>
Серия EVA единичен ред бутони.<br>
<i>Комплекти входни табла по брой абонати:<br></i>

<font size=2>
- Входни табла с фиксирана дължина 326 мм и усилвател, ед. ред бутони EVA - 1 бутон - 74,40 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, ед. ред бутони EVA - 2 бутона - 82,20 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, ед. ред бутони EVA - 3 бутона - 91,20 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, ед. ред бутони EVA - 4 бутона - 99,60 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, ед. ред бутони EVA - 5 бутона - 108,00 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, ед. ред бутони EVA - 6 бутона - 116,40 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, ед. ред бутони EVA - 7 бутона - 124,80 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, ед. ред бутони EVA - 8 бутона - 133,20 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, ед. ред бутони EVA - 9 бутона - 141,60 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, ед. ред бутони EVA - 10 бутона - 150,00 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, ед. ред бутони EVA - 11 бутона - 224,40 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, ед. ред бутони EVA - 12 бутона - 232,80 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, ед. ред бутони EVA - 13 бутона - 241,20 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, ед. ред бутони EVA - 14 бутона - 249,60 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, ед. ред бутони EVA - 15 бутона - 258,00 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, ед. ред бутони EVA - 16 бутона - 266,40 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, ед. ред бутони EVA - 17 бутона - 274,80 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, ед. ред бутони EVA - 18 бутона - 283,20 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, ед. ред бутони EVA - 19 бутона - 291,60 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 365 мм и усилвател, ед. ред бутони EVA - 20 бутона - 300,40 лв.<br>
... <br></font>
 
<br>
 Цената се определя срямо броя абонати.<br> 
Входните табла са съвместими с Централа Audio и домофони Audio.
Входно звънчево табло Audio серия EVA - единичен ред бутони
цена: Попитай лв.


Входно табло от 0 до 7 звънчеви бутона и вградени усилватели (MC). Фиксирана дължина на таблата 320 мм.
Модулна система.<br>
<i>Технически особености:</i>
- Размери: 104 х 16 мм х 320 мм;<br> 
- Цвят: елуксиран алуминий;<br> 
- Материал: 2мм алминий;<br>
- Светещи бутони;<br>
- Захранване 12 - 18V променливо
- Възможност за включване на фотоклетка;<br>
- Вградени 2 усилвателя с възможност за регулиране поотделно.<br><br> 
  --------<br><br>
Допълващо входно табло от 6 до 11 звънчеви бутона, без усилватели (MCC). Фиксирана дължина на таблата 320 мм. Модулна система. За комбинации с входно табло МС.<br>
<i>Технически особености:</i><br>
- Размери: 104 х 160 мм х 320 мм;<br> 
- Цвят: сиво;<br> 
- Материал: 2мм алуминий;<br>
- Светещи бутони;<br>
- Захранване 12 - 18V променливо.<br><br>

Гаранция: 24 месеца.<br>

<br><b>Серия МС</b><br>

<i>Комплекти входни табла по брой абонати:</i><br><br>

<font size=2>- Входни табла с фиксирана дължина 320 мм. и усилвател тип МС - 1 бутона - 54,00 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 320 мм. и усилвател тип МС - 2 бутона - 58,80 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 320 мм. и усилвател тип МС - 3 бутона - 63,60 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 320 мм. и усилвател тип МС - 4 бутона - 68,40 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 320 мм. и усилвател тип МС - 5 бутона - 73,20 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 320 мм. и усилвател тип МС - 6 бутона - 78,00 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 320 мм. и усилвател тип МС - 7 бутона - 82,80 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 320 мм. и усилвател тип МС - 8 бутона - 87,60 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 320 мм. и усилвател тип МС - 9 бутона - 92,40 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 320 мм. без усилвател тип МС допълващо - 10 бутона - 97,20 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 320 мм. без усилвател тип МС, допълващо - 11 бутона - 102,00 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 320 мм. с усилвател тип МС (MC10+MC1) - 11 бутона - 151,20 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 320 мм. и усилвател тип МС - 12 бутона - 156,00 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 320мм. и усилвател тип МС - 13 бутона - 160,80 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 320 мм. и усилвател тип МС - 14 бутона - 165,60 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 320 мм. и усилвател тип МС - 15 бутона - 170,40 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 320 мм. и усилвател тип МС - 16 бутона - 175,20 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 320 мм. и усилвател тип МС - 17 бутона - 180,00 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 320 мм. и усилвател тип МС - 18 бутона - 184,80 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 320 мм. и усилвател тип МС - 19 бутона - 189,60 лв.<br>
- Входни табла с фиксирана дължина 320 мм. и усилвател тип МС - 20 бутона - 194,40 лв.<br></font>
...<br>
Цената се определя срямо броя абонати. <br>
Входните табла са съвместими с Централа Audio и домофони Audio.
Входно звънчево табло Audio серия МС с фиксирана дължина
цена: Попитай лв.

1

НОВИНИ
ЗА КЛИЕНТИ
ГАЛЕРИЯ
ПАРТНЬОРИ
ВРЪЗКА С НАС
Весела и уютна Коледа! Щастлива Нова Година! Работно време по празниците... Елбраво сключи договор по проект BG16RFOP002-2.073, Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020 г. Почистване на входни панели Laskomex... СЕКЮРИТИ Експо 2019 - Участие и покана Очаквайте нова цифрова система CD-4000 С какво можем да бъдем полезни на инсталатори, търговци и строителни фирми... Над 15 години „Елбраво“ Брошура за индивидуален избор на етажен апратаменте домофон за цифрови системи Laskomex Ценови листи на домофонни системи Ценова листа на системи за сигурност Каталог LASKOMEX на бълграски език Нашето предложение... За Информация. Снимки от Изградените обекти с продукти от Елбраво
телефон/факс:
+359 32 620 360
мобилен телефон:
+359 898 766 317
e-mail:
info@elbravobg.com

НАЧАЛО ЗА НАС ПРОДУКТИ ДОКУМЕНТАЦИЯ УСЛУГИ И СЕРВИЗ КОНТАКТИ
2014 © ElBravo. All rights reserved.