ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ   
  общо продукти: 177

Централи и захранвания
1 2

Модул MBZ-40 е захранване и управление за система CD-4000.<br>
Представлява едновременно захранване, управление на електрическа брава, зареждане на акумулатор и бутон изход .<br><br>
- Импулсно захранване<br>
- Защита IP20<br>
- Захранващо напрежение 100-253 VAC, 50/60Hz<br>
- Поддържка акумулатор до 12V 7Ah-12Ah
- Може да захранва друго устройство с макс. 13.5V / 0.5A<br>
- Монтаж DIN шина
Модул MBZ-40 за CD-4000. Захранващ блок (управление на брава, бутон, зареждане на акумулатор)
цена: Попитай лв.


Универсален модул, който играе ролята на симетризатор-десиметризатор видео сигнал за типове системи CD-2502 и CD-3100. Като симетризатор свързва  всяка външна камера със стандартен видео изход към системата. Като десиметър позволява да се свързва към устройства със стандартен видео вход - видеорекордери, система за видеонаблюдение, телевизия и др.
<br>
<br>
Схемите на свързване можете да видите <a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/CVSD-shema-1.jpg>тук</a>
Модул CVSD-01 симетризатор-десиметризатор видео сигнал за системи Laskomex
цена: Попитай лв.


Модула се използва за свързване на две електронни касети EC-3100-2 - за изграждане на система с до 8 основни (главни) входа.<br>
Включва се само при необходимост и при електронна касета касета EC-3100-2, а не при електронна касета EC-3100.
<br>
Захранва се от електронна касета EC-3100-2 (при до 15 м разстояние между M2H3100-01 и EC-3100-2) или от автономно захранване (при по-големи разстояния от 15м)
<br><br>
Монтажна схема можете да видите <a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/M2H-3100-shema.jpg>тук</a><br> и при по-голямо разстояние мeжду модулите <a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/M2Hshema-nad-15m.jpg>тук</a>
и тук с клемите на свързване: <a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/M2H-3100--klemi.pdf>
модул M2H-3100</a>
Модул M2H3100-01 за система Lx CD-3100 - свързване на 2 касети EC-3100-2
цена: Попитай лв.


Модулът MRL-1 се използва за свързване на няколко външни панела в системата CD-3100 към една електронна касета EC-3100. <br>
В CD-31xxx Модул MRL-1 се използва за свързване на повече от един панел към едина електронна касета
(както за свъзване на основни входове, така и за подчинени). Не изисква захранване или спец.настройка.

<br>
<br>
Схемите на свързване можете да видите <a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/CD-3100-shemi.pdf>тук</a>
Модул Laskomex MRL-1 в система CD-3100 за свързване на няколко панела към една електронна касета
цена: Попитай лв.


Електронна касета (<b>цифрова централа</b>) за изграждане на цифрова домофонна система Laskomex тип CD-3100. <br>
Касетата може да работи:
- в <b>основен режим</b> на работа - един основен  вход в една жилищна сграда или в един жилищен коплекс като една един основен вход<br>
- в <b>подчинен режим </b>на работа -основен и подчинен вход - управление на няколко входа - до 8 входни панели CP-31xx в <i>йерархия  при затворен жилищен/бизнес комлекс</i>.<br><br>
 
При домофонна система Laskomex CD-3100 се използва един вид електронна касета ЕС-3100/EC-3100-2. Тя се монтира при изграждане на система само с един главен вход или при система с няколко главни входа (един основен или няколко основни входове  и последващи второстепенни/подчинени входа).<br> 

<i>Към всяка електронна касета могат се включват както цифрови аудио домофони, така и цифрови видео домофони.</i> <br><br>
Всяка електронна касета е <i>предварително програмирана</i>. Въведени и са стандартни фабрични настройки, номера и кодове. <br><br> 
ЕС-3100/EC-3100-2 може да работи както в стандартен режим, така и в хотелски тип, или в тип с определяне на определен номерационен обхват (примерно по секции).<br>
Инсталатора може да задава физически и логически номера на абонатите в системата  за един вход(максимален номер за абонат 9998).<br>
Инсталатора може да задава време на звънене, тон на звънене, време на разговор, време на задействане на електромагнитната брава, задаване на и ограничаване на контролни сигнали и много други.<br> 
<b>Всички фабрични настройки могат да се променят или ограничават от инсталатор!</b><br>
Позволява <i>включване на резервно захранвне (акумулатор)</i> за работа на системата при спиране на централното.<br>
Режима на работа на всяка електронна касета се задава (тип U – главен вход и тип H – подчинен вход).
Препоръчва се електронната касета, захранването и модули превключватили MLR-1 и CVP-1 да се намират в една инсталационна кутия.<br><br>
EC-3100 може да се свърже с до 4 панела, а EC-3100-2 може да се свърже с до 8 панела (при включване на модул M2H3100-01).
<br><br>
Към една касета EC-3100 / U (главна) могат да се свържат от 1 до 3/7 входни панели. 
Единият от тях може да се захранва от EC-3100 / U, докато другите панели трябва да имат свързано захранване. <br>
Към една касета EC-3100 / H могат да се свържат от 1 до 4 панела или до 8 панела.<br>
Дължината на кабела свързващ касета и панел не трябва да надвишава 50 м, когато панела се захрава само от касетата.
<br>
<br>
Схемите на свързване можете да видите <a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/CD-3100-shemi.pdf>тук</a><br><br>
<br>
Инструкция за инсталация на CD-3100 можете да видите <a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/cd_3100_en_v1_3.pdf>тук</a>
Електронна касета Laskomex EC-3100-2 за цифрова домофонна система CD-3100
цена: Попитай лв.


<b><i>Захранване:</i></b>за Цифрова домофонна система Laskomex CD-2600 - включва се към цифров панел LASKOMEX модел <i>CP-2600 (базова версия - панел и централа в едно)</i> и <i>CP-2600R (версия с RFID четец за безконтактни карти/чипове - панел и централа в едно)</i><br><br>

Захранването има <i>електронна защита</i>, която предпазва от повреди в случай на късо съединение, общо пренатоварване или прекалено големи натоварвания.<br>

<i>Технически параметри:</i><br>
- размери: 75x40x30 мм (височина, широчина, дълбочина);<br>
- 15V/1,2A;<br>
- Степен на зищита IP: 53;<br>
- PRI: 230V 50Hz;<br>
- Цвят бяло;<br>
- ABS пластмаса.

<br>
<br>
<img src=/images/opisaniq_shemi_kart.jpg border=0><br>
<a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/CD-2600_shema_svarzvane_provodnici.pdf>Базова схема на свързване. Проводници и разстояния</a><br>
<a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/CD-2600_shema_svarzvane_elementi.pdf>Принципна схема на свързване</a><br>
<a href=http://www.elbravobg.com/documents.php>Други</a>
Захранване Laskomex TR-3100 15V/1,2A DC
цена: Попитай лв.


Електронна касета (<b>цифрова централа</b>) за изграждане на цифрова домофонна система Laskomex CD-25xx. <br>
Касетата може да работи:
- в <b>основен режим</b> на работа - един основен жилищен вход в една жилищна сграда<br>
- в <b>подчинен режим </b>на работа -основен и подчинен вход - управление на няколко входа в <i>йерархия  при затворен жилищен/бизнес комлекс</i>.<br><br>
 
При домофонна система Laskomex CD-25хх се използва един вид електронна касета ЕС-2502AR. Тя се монтира при изграждане на система само с един вход или при система с няколко входа (един основен и няколко подчинени входове).<br> 
Касетата  оперира по подразбиране в обратен режим и се използва за подчинен вход (U). <br>
За конфигурирането на система с един основен вход и няколко подчинени се изисква електронната касета ЕС-2502AR, която ще бъде поставена на основен вход да бъде програмирана в основен режим на работа (основен вход - H).<br>
Електронна касета, работеща в основен режим на работа може да управлява максимум 15 на брой електронни касети работещи в подчинен режим на работа.<br><br>

<i>Към всяка електронна касета могат се включват както цифрови аудио домофони, така и цифрови видео домофони.</i> <br><br>
Всяка електронна касета е <i>предварително програмирана</i>. Въведени и са стандартни фабрични настройки, номера и кодове. <br><br> 
ЕС-2502 може да работи както в стандартен режим, така и в хотелски тип, или в тип с определяне на определен номерационен обхват (примерно по секции).<br>
Инсталатора може да задава физически и логически номера на абонатите в системата (максимален номер за абонат 9998).<br>
Инсталатора може да задава време на звънене, тон на звънене, време на разговор, време на задействане на електромагнитната брава, задаване на и ограничаване на контролни сигнали и много други.<br> 
В новата и версия (от 2010 г.) са дадени права на отделния потребител (освен да променя своя код) да променя: сигнал на звънене, време на звънене/повикване, тон, изчакване и отблокиране на брава.<br>
<b>Всички фабрични настройки могат да се променят или ограничават от инсталатор!</b><br>
Позволява <i>включване на резервно захранвне (акумулатор)</i> за работа на системата при спиране на централното.

<br>
<br>
<img src=/images/opisaniq_shemi_kart.jpg border=0><br>
<a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/Provodnici_i_Shemi_na%20Svarzvane_2502.pdf>Проводници и схеми на свързване</a><br>
--- <a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/Kratko-Lx-Instrukciq-Reader.pdf>Кратка инструкция за инсталация на EC-2502 - цифрова система тип CD-2503</a><br>
--- <a href=http://www.elbravobg.com/documents.php>Други</a>
Електронна касета Laskomex EC-2502AR за цифрова домофонна система CD-2502
цена: Попитай лв.


<b>Захранване за цифрова домофонна система LASKOMEX CD-25xx.</b> <br>
За съвместно използване с входен панел CP-25xx и електронен модул EC-2502xx.<br><br>

Захранването има електронна защита, която предпазва от повреди в случай на късо съединение, общо пренатоварване или прекалено големи натоварвания.<br>

<FONT  color=#2554C7>Технически параметри:</font><br>
- размери: 46х50х50мм (височина, широчина, дълбочина);<br>
- 12,5V AC/0,8A;<br>
- Степен на зищита IP: 53;<br>
- PRI: 230V 50Hz;<br>
<br>
<br>
<img src=/images/opisaniq_shemi_kart.jpg border=0><br>
<a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/Provodnici_i_Shemi_na%20Svarzvane_2502.pdf>Проводници и схеми на свързване</a><br>
<a href=http://www.elbravobg.com/documents.php>Други</a>
Захранване Laskomex TR-2300 за цифрова домофонна система CD-25хх
цена: Попитай лв.

1 2

НОВИНИ
ЗА КЛИЕНТИ
ГАЛЕРИЯ
ПАРТНЬОРИ
ВРЪЗКА С НАС
Весела и уютна Коледа! Щастлива Нова Година! Работно време по празниците... Елбраво сключи договор по проект BG16RFOP002-2.073, Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020 г. Почистване на входни панели Laskomex... СЕКЮРИТИ Експо 2019 - Участие и покана Очаквайте нова цифрова система CD-4000 С какво можем да бъдем полезни на инсталатори, търговци и строителни фирми... Над 15 години „Елбраво“ Брошура за индивидуален избор на етажен апратаменте домофон за цифрови системи Laskomex Ценови листи на домофонни системи Ценова листа на системи за сигурност Каталог LASKOMEX на бълграски език Нашето предложение... За Информация. Снимки от Изградените обекти с продукти от Елбраво
телефон/факс:
+359 32 620 360
мобилен телефон:
+359 898 766 317
e-mail:
info@elbravobg.com

НАЧАЛО ЗА НАС ПРОДУКТИ ДОКУМЕНТАЦИЯ УСЛУГИ И СЕРВИЗ КОНТАКТИ
2014 © ElBravo. All rights reserved.