ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ   
  общо продукти: 151

Централи и захранвания
1

<b><i>Захранване:</i></b>за Цифрова домофонна система Laskomex CD-2600 - включва се към цифров панел LASKOMEX модел <i>CP-2600 (базова версия - панел и централа в едно)</i> и <i>CP-2600R (версия с RFID четец за безконтактни карти/чипове - панел и централа в едно)</i><br><br>

Захранването има <i>електронна защита</i>, която предпазва от повреди в случай на късо съединение, общо пренатоварване или прекалено големи натоварвания.<br>

<i>Технически параметри:</i><br>
- размери: 75x40x30 мм (височина, широчина, дълбочина);<br>
- 15V/1,2A;<br>
- Степен на зищита IP: 53;<br>
- PRI: 230V 50Hz;<br>
- Цвят бяло;<br>
- ABS пластмаса.

<br>
<br>
<img src=/images/opisaniq_shemi_kart.jpg border=0><br>
<a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/CD-2600_shema_svarzvane_provodnici.pdf>Базова схема на свързване. Проводници и разстояния</a><br>
<a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/CD-2600_shema_svarzvane_elementi.pdf>Принципна схема на свързване</a><br>
<a href=http://www.elbravobg.com/documents.php>Други</a>
Захранване Laskomex TR-3100 15V/1,2A DC
цена: 25,00 лв.


Електронна касета (<b>цифрова централа</b>) за изграждане на цифрова домофонна система Laskomex CD-25xx. <br>
Касетата може да работи:
- в <b>основен режим</b> на работа - един основен жилищен вход в една жилищна сграда<br>
- в <b>подчинен режим </b>на работа -основен и подчинен вход - управление на няколко входа в <i>йерархия при затворен жилищен/бизнес комлекс</i>.<br><br>
 
При домофонна система Laskomex CD-25хх се използва един вид електронна касета ЕС-2502AR. Тя се монтира при изграждане на система само с един вход или при система с няколко входа (един основен и няколко подчинени входове).<br> 
Касетата оперира по подразбиране в обратен режим и се използва за подчинен вход (U). <br>
За конфигурирането на система с един основен вход и няколко подчинени се изисква електронната касета ЕС-2502AR, която ще бъде поставена на основен вход да бъде програмирана в основен режим на работа (основен вход - H).<br>
Електронна касета, работеща в основен режим на работа може да управлява максимум 15 на брой електронни касети работещи в подчинен режим на работа.<br><br>

<i>Към всяка електронна касета могат се включват както цифрови аудио домофони, така и цифрови видео домофони.</i> <br><br>
Всяка електронна касета е <i>предварително програмирана</i>. Въведени и са стандартни фабрични настройки, номера и кодове. <br><br> 
ЕС-2502 може да работи както в стандартен режим, така и в хотелски тип, или в тип с определяне на определен номерационен обхват (примерно по секции).<br>
Инсталатора може да задава физически и логически номера на абонатите в системата (максимален номер за абонат 9998).<br>
Инсталатора може да задава време на звънене, тон на звънене, време на разговор, време на задействане на електромагнитната брава, задаване на и ограничаване на контролни сигнали и много други.<br> 
В новата и версия (от 2010 г.) са дадени права на отделния потребител (освен да променя своя код) да променя: сигнал на звънене, време на звънене/повикване, тон, изчакване и отблокиране на брава.<br>
<b>Всички фабрични настройки могат да се променят или ограничават от инсталатор!</b><br>
Позволява <i>включване на резервно захранвне (акумулатор)</i> за работа на системата при спиране на централното.

<br>
<br>
<img src=/images/opisaniq_shemi_kart.jpg border=0><br>
<a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/Provodnici_i_Shemi_na%20Svarzvane_2502.pdf>Проводници и схеми на свързване</a><br>
<a href=http://www.elbravobg.com/documents.php>Други</a>
Електронна касета Laskomex EC-2502AR за цифрова домофонна система CD-2502
цена: 102,00 лв.


<b>Захранване за цифрова домофонна система LASKOMEX CD-25xx.</b> <br>
За съвместно използване с входен панел CP-25xx и електронен модул EC-2502xx.<br><br>

Захранването има електронна защита, която предпазва от повреди в случай на късо съединение, общо пренатоварване или прекалено големи натоварвания.<br>

<FONT color=#2554C7>Технически параметри:</font><br>
- размери: 46х50х50мм (височина, широчина, дълбочина);<br>
- 12,5V AC/0,8A;<br>
- Степен на зищита IP: 53;<br>
- PRI: 230V 50Hz;<br>
<br>
<br>
<img src=/images/opisaniq_shemi_kart.jpg border=0><br>
<a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/Provodnici_i_Shemi_na%20Svarzvane_2502.pdf>Проводници и схеми на свързване</a><br>
<a href=http://www.elbravobg.com/documents.php>Други</a>
Захранване Laskomex TR-2300 за цифрова домофонна система CD-25хх
цена: 32,50 лв.


<b>Модул LASKOMEX превключвател (комутатор) CVP-1 се използва за съвместяване на видео сигналите от различни входове (основен и подчинени) при изграждане на ейрархична структора на домофонна система </b> LASKOMEX до 15 входа с видео сигнал.<br><br>
Модул CVP-1 е предназначен за домофонна система LASKOMEX CD-25хх при изграждане на система с един основен вход и няколко подчинени. <br>
С помощта на превключвателя пред абоната се визуализира (на монитора) изображението от камерата в панела, от която повикване (от основния/главния входен панел или от второстепенния/вторичен входен панел).<br><br>

CVP-1 трябва да бъде инсталирана на всеки второстепенен или вторичен вход в близост до електронната касета. 
<br>
<br>
<img src=/images/opisaniq_shemi_kart.jpg border=0><br>
<a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/CVP-1_instalaciq.pdf>Инсталация на комутатор CVP-1</a><br>
<a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/Provodnici_i_Shemi_na%20Svarzvane_2502.pdf>Проводници и схеми на свързване</a><br>
<a href=http://www.elbravobg.com/documents.php>Други</a>
Електронен модул превключвател CVP-1 при изграждане на домофонна система с йерархична структора и видео сигнал
цена: 64,50 лв.


<b>Модул Етажен дистрибутор до 4 видеодомофона LASKOMEX MVC-6550, MVC-6650, MVC-6650B и MVC-6850.<br></b>
Модула е необходим при изграждане на видеодомофонна система Laskomex CD-25xx с дистрибутори.<br><br>
CVR-2 може да действа като сплитер. <br>Позволя <i>настройване и корекция на видеосигнала</i> на всеки от изходите (чрез джъмпери). Действа и като захранване за всеки 4 монитора. <br>
Дистрибутора се захранва от модул ZI-4A (15V/4А)<a href=http://www.elbravobg.com/TEST/product_describe.php?ID=41>ZI-4A</a>
<br>
<br>

<FONT color=#2554C7>Технически параметри:</font><br>

Захранващо напрежение: 13,5 - 15VDC stab. / 4A<br>
консумация на ток<br>
(Без товар) прибл. 50 mA<br>
Максималният капацитет на натоварване: 4 х 1 А<br>
Честота: 25 Hz  6,5 MHz<br>
3-степенна корекция на сигнала: 0 db, + 2 db, + 4 db<br>
 + 3 db / 1MHz<br>
Степен на защита: IP30<br>
Размери: 30x80x33mm<br>
<br>
<br>
<img src=/images/opisaniq_shemi_kart.jpg border=0><br>
<a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/CVR-2_instalaciq.pdf>Инструкция за инсталация етажен дистрибутор CVR-2</a><br>
<a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/Provodnici_i_Shemi_na%20Svarzvane_2502.pdf>Проводници и схеми на свързване</a><br>
<a href=http://www.elbravobg.com/documents.php>Други</a>
Eтажен дистрибутор CVR-2 при изграждане на видеодомофонна система Laskomex с дистрибутори
цена: 75,00 лв.


<b>Захранване</b> за видеодомофони LASKOMEX за изграждане на <b>цифрова видео </b>домофонна система CD-2521VTICC, CD-2511VTICC (до 40 видеодомофона).<br>
Захранването има <i>електронна защита</i>, която предпазва от повреди в случай на късо съединение, общо пренатоварване или прекалено големи натоварвания. Работи с етажен дистрибутор CVR-2.<br><br>

<FONT color=#2554C7>Технически параметри:</font><br>
- размери: 45x110x30 мм (височина, широчина, дълбочина);<br>
- 15V DC/4A;<br>
- Степен на зищита IP: 53;<br>
- PRI: 230V 50Hz;<br>
- Цвят черно;<br>
- ABS пластмаса.
<br>
<br>
<img src=/images/opisaniq_shemi_kart.jpg border=0><br>
<a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/Provodnici_i_Shemi_na%20Svarzvane_2502.pdf>Проводници и схеми на свързване</a><br>
<a href=http://www.elbravobg.com/documents.php>Други</a>
Захранване ZI 4A при изграждане на видеодомофонна система Laskomex
цена: 76,50 лв.


<b><i>Захранване:</i></b><br> 
     - за цифрови аудио домофони LASKOMEX<i> LG-8/LG-8D </i>(около 30 домофона)</i> при изграждане на цифрова домофонна система LASKOMEX CD-2502/xx.<br><br>

     - за захраване на един видеодомофон LASKOMEX модели <i>MVC-6550, MV-6450, MVC-6650, MVC-66550B или MVC-6850</i> при изграждане на видеодомофонна система LASKOMEX CD-25xx. <br><br>
     - за захранване на цифрови етажни аудио домофони с 2 мелодии <i>LY-8-1 </i>(около 30 бр.) при изграждане на цифрова домофонна система LASKOMEX CD-2xxx.<br><br>

     Също може да се използва и за захранване на терминал/контролер при изграждане само на система за <i>контрол на достъп с контролер</i>. <br><br><br>

Захранването има <i>електронна защита</i>, която предпазва от повреди в случай на късо съединение, общо пренатоварване или прекалено големи натоварвания.<br>

<i>Технически параметри:</i><br>
- размери: 75x40x30 мм (височина, широчина, дълбочина);<br>
- 13,5V/1,2A;<br>
- Степен на зищита IP: 53;<br>
- PRI: 230V 50Hz;<br>
- Цвят бяло;<br>
- ABS пластмаса.

<br>
<br>
<img src=/images/opisaniq_shemi_kart.jpg border=0><br>
<a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/Lg-8_svarzvane.pdf>Принципна схема на свъзване на аудио домофон LG-8D (2 мелодии на повикване - от входа и от етажа)</a><br>
<a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/Principna_shema%20na%20svarzvane-CD25x_LY-8-1_LG-8_1vhod.pdf>Принципна схема на свързване на LY-8-1 (2 мелодии на повикване - от входа и от етажа) - CD-25xx. Проводници и схеми на свързване при CD-25xx</a><br><a href=http://www.elbravobg.com/pictures/shemi/Principna_shema_na_svarzvane-CD2600_LY-8-1_LG-8_1vhod.pdf>Принципна схема на свързване на LY-8-1 (2 мелодии на повикване - от входа и от етажа) - CD-2600. Проводници и схеми на свързване при CD-2600x</a><br>
<a href=http://www.elbravobg.com/documents.php>Други</a>
Захранване Laskomex TR 13,5V/1,2A DC
цена: 25,00 лв.

1

НОВИНИ
ЗА КЛИЕНТИ
ГАЛЕРИЯ
ПАРТНЬОРИ
ВРЪЗКА С НАС
Нови Бутони за Изход - масивни, с LED индикация Нова цифрова система CD-2600R - версия на мини системата CD-2600 с вграден RFID четец Представяме ви... Цветни цифрови домофони Само за регион Пловдив - цифрова домофонна система CD-2503R в специална Пакетна цена 13 години „Елбраво“ Брошура за индивидуален избор на етажен апратаменте домофон за цифрови системи Laskomex Ценови листи на домофонни системи Ценова листа на системи за сигурност Нашето предложение... За поръчки и доставки. Каталог LASKOMEX на бълграски език Изградените обекти на Елбраво
телефон/факс:
+359 32 620 360
мобилен телефон:
+359 898 766 317
e-mail:
info@elbravobg.com

НАЧАЛО ЗА НАС ПРОДУКТИ ДОКУМЕНТАЦИЯ УСЛУГИ И СЕРВИЗ КОНТАКТИ
2014 © ElBravo. All rights reserved.